Kategori / Fordonsvärde

En bil är trevlig och praktisk att ha. Den ger en frihetskänsla och hjälper till i vardagen, kanske som transport till ditt arbete, barnens träningar, stormarknaden, landstället för semester och för veckohandlingen. Som alla vet är bilägande förknippat med ett antal kostnader. Drivmedel, bilförsäkring, fordonsskatt, service, billån och värdeminskning är kostnader som skiljer sig åt beroende på vilken bil man äger.

Varje enskild kostnad för bilen kan vara svår att jämföra i sig. Att få en helhetsbild av samtliga kostnader beroende på vilket bilmärke man väljer, bilens ålder, årlig körsträcka, drivmedelsförbrukning med mera är ännu svårare. Därför finns det ett verktyg på nätet som gör en jämförelse av bilkostnader vid till exempel planer på att köpa en ny bil, eller kanske bara för att få kontroll över bilens totalekonomi som en siffra till hushållsbudgeten. På det sätter går det att se hur man kan spara pengar, till exempel genom att köra mindre, ordna en annan finansiering och så vidare.

Gör det bästa valet.

Samlingssidor på nätet är oberoende jämförelsesidor som specialiserar sig på bland annat försäkringsjämförelser. Med den nya tjänsten som jämför bilkostnader är det inte bara bilförsäkring som räknas med i kalkylen. Här ingår även poster som billån, däck, drivmedel, besiktning, värdeminskning och service.

Genom att lägga in uppgifter om den bil man äger, eller om den eller de bilar som man funderar på att köpa, kan man få en snabb överblick av kostnaderna. När man sedan går in på respektive kostnadspost får man se fler detaljer och en beskrivning av hur kostnaden är uträknad. Det finns även en möjlighet att få sin nuvarande bil värderad utan kostnad. Bilrelaterade kostnader är ofta en stor post i många hushållsbudgetar, men numera finns ett mycket bra och enkelt verktyg för att effektivisera sitt bilägande. Besök gärna en samlingssida och prova själv för att se din bils totalekonomi med besparingsmöjligheter och säkerställ att få de bästa erbjudandena.

Hur stor är värdeminskning på bil? Tillsammans med drivmedel är bilens värdeminskning vanligtvis den största kostnaden. Hur stor värdeminskningen är per år skiljer sig åt mellan bilar. En grov räkning är att bilen förlorar ungefär 20 % av sitt värde på ett år. Att kunna räkna ut sin bils värdeminskning kan göra det enklare att planera sin budget, att sälja sin bil till ett rimligt pris eller att förstå vilket värde bilen kommer att ha efter ett antal år.

Det skiljer sig åt mellan olika bilar och modeller då vissa av dem har ett högt andrahandsvärde. Även en bils körsträcka påverkar värdet. Ju längre bilen har gått, desto mer antas slitaget vara. Även en sparsamt körd bil tappar i värde relativt snabbt. En ifylld servicebok och hur väl bilen har skötts påverkar också andrahandsvärdet. Att ha en dyr extrautrustning i bilen är dock generellt ingen fördel värdemässigt då denna tenderar att förlora i värde snabbare än bilens övriga delar.

Spara pengar på att räkna ut värdeminskningen.

Att jämföra två helt olika typer av bilar av skilda modeller är ganska lönlöst. Däremot kan det vara intressant att jämföra bilar av en viss modell i en viss prisklass. Vid inköp av en ny bil kan pengar sparas på att undersöka värdeminskningen. Två kombi av olika märken, men med liknande pris och av samma årsmodell, kan skilja sig åt i värdeminskning.

En bils värdeminskning är en verklig kostnad som är bra att ha i åtanke. Den blir tydlig först då bilen ska säljas eller skrotas, men att ha detta i åtanke i samband med ett bilköp underlättar för att hålla en balanserad budget. Att räkna ut en bils värdeminskning kan spara pengar vid köp av en ny bil eller vid försäljning. Det är även bra att vara medveten om att bilens värdeminskning är en stor kostnad vid bilägandet. Att räkna ut bilens värdeminskning går att göra online, vilket är ett smidigt sätt att få vetskap om digniteten för just din bil.